Avís legal

Troba el teu cotxe

Recollida

Recollida

Devolució

Devolució

Edat

Benvingut a la pàgina web d’Avantcar Eivissa, en endavant AVANTCARIBIZA.COM. Confiem en què la pàgina web sigui d’utilitat, que li agradi i que gaudeixi de la visita. En aquest sentit i amb la finalitat de proporcionar la màxima seguretat a la nostra pàgina i als visitants, hem d’establir les condicions d’ús següents:

1. La pàgina web d’Avantcar Ibiza, AVANTCARIBIZA.COM, és titularitat d’Avantcar Ibiza.

2. AVANTCARIBIZA.COM ofereix en la pàgina web informació relacionada amb la mena d’activitats, productes i serveis que té a disposició, i aquesta informació s’ha de considerar com a una introducció. La finalitat principal de la pàgina web és publicitària i informativa, i s’hi ofereix la possibilitat de contactar-hi o de sol·licitar informació més detallada dels serveis d’Avantcar Ibiza.

3. L’enviament de les dades a través dels formularis d’informació suposa una simple consulta no vinculant per a AVANTCARIBIZA.COM. Tota la informació que facilita l’usuari amb els formularis d’informació haurà de ser certa. A aquests efectes, el visitant de la web garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència d’omplir els formularis necessaris per a la sol·licitud d’informació. En tot cas, el visitant de la web serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a AVANTCARIBIZA.COM o a tercers per la informació que faciliti.

4. AVANTCARIBIZA.COM es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment i sense previ avís part d’aquestes condicions i fer canvis en el contingut de la pàgina. Us recordem que reviseu periòdicament els possibles canvis en el contingut de la pàgina. Les modificacions mencionades que eventualment s’hi puguin fer no donen dret al visitant de cap mena d’indemnització.

5. AVANTCARIBIZA.COM no es fa responsable de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica publicats a la pàgina web. Els textos i les fotografies publicats a la pàgina web podrien incloure errors tipogràfics. La informació està sotmesa a canvis periòdics.

6. Els textos (informacions, conceptes, publicitat i altres documents anàlegs), marques registrades, secrets de marca, tecnologies, productes, processos i elements gràfics (disseny, fotos, logotips, marques, codis font i altres d’anàlegs) que constitueixin la pàgina web o que es difonguin mitjançant la pàgina, així com la presentació i el muntatge, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual. Tot el contingut de la pàgina web (text, logotips, marques) és propietat d’AVANTCARIBIZA.COM. A la pàgina web també s’hi han inclòs textos, fotografies i referències bibliogràfiques, l’autoria de la qual és de terceres empreses. Aquests continguts estan subjectes als mateixos drets de propietat industrial i intel·lectual.

7. AVANTCARIBIZA.COM té en propietat el Copyright d’aquesta pàgina web. L’accés a la pàgina no implica, en cap aspecte, cap llicència per a reproduir-la, distribuir-la, comercialitzar-la o transformar-la, que en tots els casos està prohibit excepte amb el consentiment previ i exprés d’AVANTCARIBIZA.COM

8. AVANTCARIBIZA.COM fa tots els esforços possibles per mantenir la continuïtat de la informació i els serveis oferts a través de la pàgina web AVANTCARIBIZA.COM. La nostra vocació és oferir un servei de màxima qualitat als visitants de la nostra pàgina web. No obstant això, AVANTCARIBIZA.COM no pot garantir la continuïtat i la disponibilitat dels serveis de la pàgina web en el futur. AVANTCARIBIZA.COM queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar del mal funcionament o de la falta de disponibilitat de la pàgina web AVANTCARIBIZA.COM i els seus sistemes de comunicació relacionats, degut a forces majors o interrupció o interferències en les xarxes de transmissió d’informació.

9. L’usuari es compromet a utilitzar AVANTCARIBIZA.COM de manera conforme amb la llei i amb el que disposen aquestes condicions generals, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i s’obliga a abstenir-se d’utilitzar AVANTCARIBIZA.COM amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a allò que s’estableix en aquestes condicions generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar AVANTCARIBIZA.COM o impedir l’ús o gaudi de la web per part dels usuaris. AVANTCARIBIZA.COM no es responsabilitza dels danys o prejudicis derivats de l’accés, ús o mal ús dels continguts de la pàgina web.

10. AVANTCARIBIZA.COM ha inclòs a la pàgina web referències a empreses i enllaços (links). La presència d’aquestes dades a la pàgina web d’AVANTCARIBIZA.COM té una finalitat purament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquestes. AVANTCARIBIZA.COM no exerceix cap control ni assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços (links). L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AVANTCARIBIZA.COM i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació per part d’AVANTCARIBIZA.COM dels seus continguts o serveis que s’hi ofereixen posats a disposició del públic.

11. L’usuari s’obliga a abstenir-se de: – Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol mena i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense sol·licitar-ho abans o tenir-ne el consentiment previ. – Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. – Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits. – Utilitzar llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través d’AVANTCARIBIZA.COM per a fer les activitats assenyalades en els apartats anteriors. – Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recaptades a partir d’AVANTCARIBIZA.COM

12. AVANTCARIBIZA.COM informa que perquè es puguin fer els enllaços des de les altres pàgines a la nostra, l’empresa o persona interessada l’haurà de sol·licitar a AVANTCARIBIZA.COM per escrit o bé a través del correu electrònic. Aquesta mena d’enllaç es farà amb un enllaç dins de l’apartat «Enllaços d’interès» de la pàgina externa i mai no es permetrà que en visitar una pàgina d’Internet, aquesta enllaci automàticament amb la nostra, ja que això seria una violació del dret de propietat comercial, i procedeix judicialment conta l’entitat que fa tal connexió, ja que quan utilitzen el nom del domini intencionadament intenta atraure per al benefici comercial usuaris d’Internet al lloc web o a qualsevol altra localització en línia, i afavoreix la possibilitat de confusió amb la marca del demandant pel que fa a origen, patrocini, filiació o promoció del seu lloc web o d’un producte o d’un servei al seu lloc web.

13. AVANTCARIBIZA.COM es reserva el dret d’ús d’accions judicials civils o criminals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin el que es disposa en aquestes condicions.

14. AVANTCARIBIZA.COM us garanteix la confidencialitat de les dades personals. Cap dada que ens proporcioneu es compartirà amb cap organització o empresa aliena a AVANTCARIBIZA.COM. En compliment amb la Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD), l’usuari d’AVANTCARIBIZA.COM podrà, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades en els termes previstos i en altres normes que la desenvolupen. Correu electrònic: info@avantcaribiza.com.

15. La pàgina web AVANTCARIBIZA.COM es regeix conforme la legislació espanyola i es troba sota la jurisdicció dels jutges i tribunals d’Espanya. Tota controvèrsia, conflicte o reclamació que es pugui original respecte al compliment de les condicions d’ús de la pàgina web AVANTCARIBIZA.COM, i qualsevol conflicte que guardi relació amb els continguts i serveis de la pàgina web els resoldran els jutges i tribunals d’Eivissa (Espanya) i s’interpretarà conforme a la legislació espanyola, i les parts renuncien al fur propi que els pugui correspondre.

16. L’accés a AVANTCARIBIZA.COM implica que l’usuari accepta els termes i condicions continguts en aquesta pàgina web. AVANTCARIBIZA.COM es reserva el dret a modificar els termes, condicions i comunicacions segons els que s’ofereixen en aquesta pàgina web.

logo.png

A PARTIR D'ARA
Lloga el teu cotxe amb

Mantenim la mateixa
qualitat del nostre servei